ห้องอบเชย

Bed1-2
Max People2
RefrigeratorNo
ราคา 1,750 บาท / คืน / 2 ท่าน เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว เตียงเสริม 500 บาท/รวมอาหารเช้า (รบกวนแจ้งเสริมเตียงล่วงหน้าก่อนวันเข้าเช็คอิน) ห้องพักรวมเซ็ทอาหารเช้า ห้องพักปลอดบุหรี่
ตรวจสอบรายละเอียด
ราคา1,750 บาท

ห้องลำพู

Bed1-2
Max People2
RefrigeratorNo
ราคา 1,750 บาท / คืน / 2 ท่าน เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว เตียงเสริม 500 บาท/รวมอาหารเช้า (รบกวนแจ้งเสริมเตียงล่วงหน้าก่อนวันเข้าเช็คอิน) ห้องพักรวมเซ็ทอาหารเช้า ห้องพักปลอดบุหรี่
ตรวจสอบรายละเอียด
ราคา1,750 บาท

ห้องกานพลู

Bed1-2
Max People2
RefrigeratorNo
ราคา 1,750 บาท / คืน / 2 ท่าน เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว เตียงเสริม 500 บาท/รวมอาหารเช้า (รบกวนแจ้งเสริมเตียงล่วงหน้าก่อนวันเข้าเช็คอิน) ห้องพักรวมเซ็ทอาหารเช้า ห้องพักปลอดบุหรี่
ตรวจสอบรายละเอียด
ราคา1,750 บาท

ห้องกระวาน

Bed1-2
Max People2
RefrigeratorNo
ราคา 1,750 บาท / คืน / 2 ท่าน เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว เตียงเสริม 500 บาท/รวมอาหารเช้า (รบกวนแจ้งเสริมเตียงล่วงหน้าก่อนวันเข้าเช็คอิน) ห้องพักรวมเซ็ทอาหารเช้า ห้องพักปลอดบุหรี่
ตรวจสอบรายละเอียด
ราคา1,750 บาท

ห้องอัญชัน

Bed1-2
Max People2
RefrigeratorNo
ราคา 2,750 บาท / คืน / 4 ท่าน เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว เตียงเสริม 500 บาท/รวมอาหารเช้า (รบกวนแจ้งเสริมเตียงล่วงหน้าก่อนวันเข้าเช็คอิน) ห้องพักรวมเซ็ทอาหารเช้า ห้องพักปลอดบุหรี่
ตรวจสอบรายละเอียด
ราคา2,750 บาท